• 0266 241 0532
  • info@medivet.com.tr

SHIROCCO

Genel Bilgiler


Toplam Dam. Değeri 136
Süt İndeks 130 92%
Genel Yapı Değeri 121 81%
Somantik H. 106 87 %
Ver. Ömür 108 63 %

Süt Verimi
Kızları Sürü Güve % Süt kg. Yağ % Yağ kg. Protein % Protein kg.
Detaylı Pedigri

Fertelite 112 57 %
Servis Periyodu A
Laktasyon Eğrileri

Alman Kızları 75
PM 1./2./3. 9.5 / 8.4 / 5
Kızları 75
Sürü Güv. % 19 81 %
Almanya'daki Kız Sayısı 61
Sütçü Tip 137
Vücut 94
Ayak-Bacak
Meme 130
Özellikler

Kızları - Fertilite

Gebe Kalma GV 114 57 %
Doğumdan Sonra Kızgınlığı 98 64 %
Buzağılama Özelliği

Doğum Kolaylığı Anne
Doğum Kolaylığı Babasal
Ölü Doğum Anne
Ölü Doğum Babasal
Damızlık Değeri Anne
Damızlık Değeri Babasal
Sağıma Uygunluğu ve Sağım Davranışı

Sağım Hızı
Sağım Davranışı
Diğerleri

Vücut Kondisyon Skoru 112 57 %
Döl Verimi 112 57 %
}