Montbeliarde Sperması

angus sperması

EPOCHA FENIX JACCOMO

Montbeliard (Montbeliarde) sığırları aslen Franco-Swiss (Fransız-İsviçre) ırkı kabul edilir. İsviçre'nin batısı ile, Fransa'nın doğusunu kapsayan sınır bölgesinde yetiştirilen bir ırktır. Irk önceleri Alsatian, Femeline, Tourache, Comtoise, Bernese gibi çeşitli isimlerle anılıyordu. Mennonite tarikatına bağlı çiftçiler bu ırka "Montbeliarde" ismini verince ırk artık bu isimle bilinir hale geldi. Resmi olarak 1980 yılından beri ayrı bir ırk olarak tanınmaktadır.

Yukarı